Projekty ESF

Pružná školka na Facebooku

Vážení rodiče,

s radostí oznamujeme, že projekt „Práce a děti, jak se to rýmuje“ a „S dětmi i do práce“,  jejichž náplní je otevření nových zařízení péče o děti byly podpořeny.

Zaměstnanci partnerů projektu se nyní mohou stát uživateli služeb Pružné školky, školičky a jeslí a to i pokud jsou na rodičovské nebo mateřské dovolené.

Projekty trvají od srpna 2013 do konce ledna 2015 a od října 2013 do března 2015. 

 

kalendář školní rok 2013-2014

 

  • Posláním projektu Práce a děti, jak se to rýmuje je vytvoření a provozování nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona, které bude sloužit zaměstnaným rodičům (zaměstnancům) žadatele Montessori Olomouc – rodinné centrum a dalších 2 partnerů projektu-Statutárního města Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci. Prostřednictvím fungujícího kvalitního zařízení péče o děti budou naplněny potřeby zaměstnanců žadatele a 2 partnerů, tj. mít zajištěnu kvalitní a dostupnou péči pro své děti a zároveň moci pracovat a sladit práci s rodinou. Potřeba těchto zaměstnanců byla ověřena žadatelem v průzkumu a výsledek poptávky po novém zařízení převyšuje plánovanou kapacitu 24 dětí.  Zřizovatelem a celkovou odpovědnost za provoz nového zařízení bude Montessori Olomouc – rodinné centrum s osmiletou zkušeností provozu zařízení péče o děti, o děti se bude starat kvalifikovaný personál v počtu 3 pečujících osob, pronajaté prostory nového zařízení i se zahradou, jež budou splňovat potřebné podmínky dle poskytovatele dotace, jsou nedaleko centra Olomouce a dostupné od pracovišť obou partnerů. Zařízení pro děti bude mít neobvyklé prodloužené otevírací hodiny dle potřeb rodičů na základě průzkumu od 6:30 hod do 18:30 (17:00), což umožní rodičům lépe skloubit vodění a vyzvedávání dětí do a ze zařízení péče o děti s jejich pracovními povinnostmi(úřední hodiny, služební cesty). Nové zařízení nabídne rodičům provoz o prázdninách a dětem vzdělávání dle Montessori pedagogiky, který dobře připraví děti zaměstnanců k samostatnosti a dá jim dobrý základ k dalšímu vzdělávání.

 

 

  • Posláním projektu S dětmi i do práce, který je podpořen z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je vytvoření a provozování nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona, jež  slouží zaměstnaným rodičům (zaměstnancům) zřizovatele školičky a jeslí (Andree Machů) a dalších 2 partnerů projektu-statutárního města Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci. Prostřednictvím fungujícího kvalitního zařízení péče o děti budou naplněny potřeby zaměstnanců zřizovatele školičky a jeslí a uvedených 2 partnerů, tj. mít zajištěnu kvalitní a dostupnou péči pro své děti a zároveň moci pracovat a sladit práci s rodinou. Potřeba těchto zaměstnanců byla ověřena žadatelem v průzkumu a výsledek poptávky (132 zaměstnanců) po novém zařízení převyšuje kapacitu 19 dětí. Zřizovatelem a celkovou odpovědnost za provoz nového zařízení nese Andrea Machů s 8mi letou řídící zkušeností provozu zařízení péče o děti, o děti se stará kvalifikovaný personál v počtu 4 pečujících osob, pronajaté prostory nového zařízení i se zahradou, jež splňují potřebné podmínky dle poskytovatele dotace, jsou nedaleko centra Olomouce a dostupné od pracovišť obou partnerů. Péče o děti je nepříležitostná a jako návazný projekt na projekt Práce a děti, jak se to rýmuje (OP LZZ) je zaměřena na děti od 6 měs.do cca 2 roků z důvodu velké (a podložené) potřeby péče o děti této kategorie ze strany zaměstnaných rodičů všech partnerů a z důvodu cíleného přizpůsobení programu, péče a prostředí těmto malým dětem. Rodič zapíše dítě k docházce do zařízení, ale v rámci ní si může pružně vybrat: dopolední a odpolední péče i vzdělávání, k čemuž je rodičům nabídnut on-line rezervační systém.Žadatel vede evidenci dětí, záznamy o docházce v elektronickém docházkovém systému.Zařízení pro děti má otevírací hodiny dle potřeb rodičů, vzhledem k zaměření na velmi malé děti, žadatel počítá s přizpůsobením otevírací doby potřebám zaměstnaných rodičů, což jim umožní dostatečně skloubit péči o děti s jejich pracovními povinnostmi. Nové zařízení nabízí rodičům provoz o prázdninách.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK