Jesle

„Rodiče bez starostí“  je motto Pružné školky.…zeptali jsme se , co si přejí rodiče a postavili jsme jim a jejich dětem Pružnou školkuPružná školka na Facebooku

logo eu

 

 

 Dětská skupina tř. Spojenců 16,  pro děti od 2 let do 6 let – aktuálně přijímáme děti s nástupem ihned. Celodenní školné je 290,- Kč + 80,- Kč stravné.

Dětská skupina Kavaleristů – jesle – pružná docházka pro děti od 1 do  2 let – aktuálně přijímáme děti s nástupem ihned

Celodenní školné je 290,- Kč + 80,- Kč stravné.


Školka na tř. Spojenců je pro děti od 2 let do 6-7 let s každodenní nebo pružnou a nepravidelnou docházkou. Otevírací doba je od 7:00 do 16:00.
Třída E/jesle 2.NP na ulici Kavaleristů je otevřená pro děti od 1 roku do 2 let s každodenní nebo pružnou a nepravidelnou docházkou. Otevírací doba je od 7:30 do 16:00.

Vážení rodiče,

od 1.4.2020  navazujeme novým dotačním projektem na provoz jeslí s kapacitou 13 dětí. Projekt s názvem Jesle Kavaleristů II. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016195.

Od  ledna 2017 jsme otevřeli novou třídu Pružné školky na tř. Spojenců. Projekt s názvem Dětská skupina Spojenců II. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017050 od 1.1.2021 navazuje na předchozí projekty.

Oba projekty mají za cíl podpořit zaměstnané rodiče, aby měli i přes své rodičovství rovné podmínky na trhu práce a mohli současně dobře sladit práci s rodinným životem. Obdrželi jsme dotace OPZ Evropského sociálního fondu. Děkujeme.

Omezení týkající se rodičů:

Do zařízení na které je poskytnuta dotace z OPZ mohou v průběhu realizace projektu docházet pouze děti, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Musí být splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.

Dokladem u zaměstnaného rodiče je potvrzení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu. U rodiče vykonávajícího podnikatelskou činnost je dokladem potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že jsou hrazeny odvody na sociální pojištění. U nezaměstnaného rodiče je dokladem potvrzení úřadu práce o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je žákem nebo studentem, připravujícím se na povolání, je dokladem potvrzení školy.

Dokladem rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené je potvrzení o zaměstnání v případě, že má se zaměstnavatelem stále platnou smlouvu. Pokud platnou smlouvu nemá, ani není registrován na ÚP a ani nemá jinou vazbu na trh práce, nespadá do cílové skupiny, kterou je možné zařízením financovaným z OPZ podpořit.

Základní informace o přijímacím řízení

    • Pokud uvažujete o přihlášení dítěte do jeslí nebo do Pružné školky – provozovna na tř. Spojenců, můžete si dohodnout termín návštěvy a prohlídky tříd s ředitelkou školy Andreou Machů tel.: 603 724 014; info@pruznaskolka.cz
    • Prosím doručujte  přihlášky k rukám ředitelky školy osobně po telefonické domluvě (kancelář Kavaleristů 8, přízemí). Na základě obdržené informace o přijetí dítěte podepíše rodič smlouvu a uhradí školné. V případě, že dítě do školky nenastoupí, platba školného propadá. Zápis probíhá v průběhu celého roku do obsazení kapacity školky a jeslí.

Po vyplnění vašeho emailu  Vám odešleme přihlášku a další informace pro zápis do školky a jeslí v rámci realizace projektu:


Formuláře je možné vyzvednout si i osobně: Pružná školka, Kavaléristů 8, 779 00 Olomouc po – pá 8-16:00

CENÍK a PROVOZ

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole, nebo jeslích a poplatník za toto umístění uhradí částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Zdaňovacího období (2016 = 9.900 Kč).

Třída: Jesle E/  tř. Spojenců
AKTUÁLNĚ: volná místa přijímáme děti s nástupem ihned přijímáme děti s nástupem ihned
věk dětí od 1 roku do 2 let od 2 do 6 let
adresa školky Kavaleristů 8, 2.NP tř. Spojenců 16
otevírací doba po-pá 7:30 – 16:00 7:00 – 16:00
dopolední program končí ve: 12:00 12:30
Max. počet dětí 13 20
Celodenní měsíční školné – paušál 5200,- Kč
kredit – dopolední vstup +stravné 290,- Kč 290,- Kč
kredit – celodenní vstup + stravné 290,- Kč 290,- Kč
celodenní stravné (svačina – oběd – svačina) 60,- Kč od 1.1.22 80,- Kč 60,- Kč od 1.1.22 80,- Kč
polodenní stravné (svačina – oběd) 50,- Kč od 1.1.22 65,- Kč 50,-Kč od 1.1.22 65,- Kč
Název projektu „Dětská skupina Kavaleristů II“ „Dětská skupina Spojenců II“
Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016195 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017050
Datum zahájení provozu 1.4.2020 1.1.2021
Datum ukončení dotované realizace projektu 30.6.2022

dále bude provoz DS pokračovat

30.6.2022

dále bude provoz DS pokračovat

 ŠKOLNÉ ZAHRNUJE

 

  jesle E/ školka tř.Spojenců
celodenní/polodenní péče (výchova a vzdělávání dítěte) + +
celoroční vzdělávací projekt: písmena, vznik vesmíru, živočichové, barvy, tvary… + +
angličtinka hrou (básničky, písničky, hry) + +
muzikoterapie – účastní se všechny děti přítomné ve školce + +
individuální konzultace na vyžádání rodiči + +
pitný režim (voda, voda se sirupem, čaj) + +

REGISTRACE A REZERVACE

Před provedením registrace do rezervačního systému musí proběhnout přijímací řízení do školky (přihlášku, smlouvu a další tiskopisy si můžete stáhnout prostřednictvím formuláře výše).

On-line rezervační systém najdete zde

 1. Každému dítěti bude vytvořena administrátorem  registrace s unikátním uživatelským jménem (heslo může být pro více dětí stejné)
 2. Rezervovat, přesouvat nebo zrušit termín již zadané rezervace můžete 2 hodiny před začátkem.
 3. Varianty platby školného jsou:
 • Kredit se dobíjí v minimální výši 2000,- Kč (horní mez není stanovena) z této částky se při každé rezervaci odečítá 340,-Kč (od 1.1.22 355,-) za dopolední pobyt; 350,- Kč (od 1.1.22 370,-) za celodenní pobyt. Uvedené ceny u kreditu jsou včetně stravy. Čerpání kreditu není časově omezeno. Při ukončení docházky se nevyčerpaný kredit nevrací.
 • Měsíční paušál /nelze využít v jeslích/ platí od prvního do posledního dne v měsíci. V částce 5200,- Kč není zahrnuta strava. Stravu uhradíte na základě faktury  vystavené zpětně za uplynulý měsíc dle skutečné docházky dítěte (celodenní strava 60,- Kč (od 1.1.22 80,- , polodenní 50,- Kč (od 1.1.22 65,- kč)). Při nepřítomnosti dítěte (nemoc, dovolená ..) se paušál nevrací; strava se účtuje v případě nezrušené nebo pozdě zrušené rezervace. Měsíční paušál lze platit převodem do 25. dne předcházejícího měsíce, nebo v hotovosti v kanceláři školy v přízemí.

Platbu školného převodem (paušál i kredit) objednávejte prostřednictvím tohoto formuláře s předstihem 3 dnů.

 1. I při obsazené kapacitě můžete rezervovat místo náhradníka – dost často se místo uvolní a vám přijde sms s informací, že vaše místo bylo rezervováno.
 2. Při zadávání rezervací na delší dobu využijte záložku „opakování“ kde můžete nastavit opakované rezervace např. na celý měsíc jedním zadáním.
 3. Rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervace nebo osobně v Pružné školce nejpozději 2 hodiny předem bez jakýchkoliv sankcí. Rezervace nelze zadávat ani rušit emailem.

 

CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

S dětmi chodíme ven za každého počasí, prosíme tedy o vhodné oblečení.

 • přezůvky
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky)
 • děti v jesličkách také: pleny, ubrousky, krém na opruzeniny; příp mléko, dudlík, hračku
 • láhev na pití
 • pyžamo – pokud jsou děti zvyklé převlékat se do pyžama (nevyžadujeme)
 • oblečení a obuv na pobyt venku
 • nepromokavé boty a oblečení do deště (holinky, pláštěnku)
 • v létě : čepice prosti slunci, krém, brýle
 • v zimě: teplá čepice, rukavice, zateplené kalhoty, bunda nebo kombinéza, nepromokavé boty
 • Všechny osobní věci dětí prosíme podepsat. 

 

DENNÍ PROGRAM

    E/ jesle školka tř.Spojenců
  příchod dětí/ranní družina/práce a hra 7:30 – 8:30 7:00 – 9:00
vzdělávací část dne do 15:15 svačina 8:30 8:30
společný program/ práce a hra 8:45 – 10:00 8:45 – 10:00
pobyt venku 10:15 – 11:30 10:00 – 12:00
oběd/odchod domů 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30
odpočinek/příprava předškoláků 12:00 – 14:30 12:30 – 14:30
svačina 14:30 14:30
  odchod dětí / odpolední družina 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00

 S dětmi chodíme  ven za každého počasí :-)

Program dne je orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 2020/2021

začátek školního roku pondělí 1.9.2020  Jesle  Spojenců
pondělí 28. října státní svátek zavřeno  zavřeno
     
     
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 21. PROSINCE -3.LEDNA zavřeno  zavřeno
JARNÍ PRÁZDNINY 8.-9. února zavřeno otevřeno
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Velký pátek 2.dubna a VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 5.dubna zavřeno zavřeno
 1. KVĚTNA – státní svátek zavřeno zavřeno
 8.května – státní svátek zavřeno zavřeno
 konec školního roku středa 30. ČERVNA

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020/2021

Z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanci školky jsme nuceni některé třídy uzavírat a využívat kapacitu ostatních tříd pro všechny děti. Letos již neorganizujeme prázdninový program pro děti, které naši školku nenavštěvují během roku.

  ŠKOLKA/A ŠKOLKA/B ŠKOLIČKA/C MONTEŠKOLKA Jesle/E tř.Spojenců
1.7.-9.7.2021 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
12.7.-20.8.2021 otevřeno otevřeno zavřeno zavřeno otevřeno otevřeno
23.-31.8.2021 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno