Montessori kurzy s Dr. Evou Štarkovou

...pro rodiče, babičky, dědečky, učitele a vychovatele

Chci být správnou matkou (otcem), babičkou (dědečkem), Au-Pair:

Naplňte nejdůležitější vzdělávací období dětí od narození do šesti let a probuďte neočekávanou energii dětí v prostředí, kde mají k dispozici opravdové nástroje a pomůcky přizpůsobené jejich velikosti. Naučte se, jak motivovat děti k práci a činnosti, ohleduplnosti a respektování pravidel. Jak nepomáhat víc než je nutné? Získejte praktické návody a rady do života v rodině i ve školce a škole. Vytvořte připravené prostředí pro hyperaktivní, nezvladatelné a jinak problematické děti, které ve svém nitru touží po poznání a aktivitě. 

 • Nejdůležitějším vzdělávacím obdobím života není univerzitní studium, ale období od narození do šesti let.
 • Prostředí proto musí být bohaté na podněty, aby dítě motivovalo k činnosti.
 • Filozofický princip Montessori nás nabádá, abychom nepomáhali víc, než je opravdu nezbytně nutné.
 • Jakmile se děti ocitnou v podmínkách skutečného života, kde mají k dispozici opravdové nástroje a pomůcky přizpůsobené jejich velikosti, probudí se v nich neočekávaná energie.
 • Cílem našich seminářů je seznámit rodiče a vychovatele s filozofií a principy metody a s pomůckami, které mohou při výchově dětí používat.
 • Výchova a vzdělávání nemusí z rodičů a vychovatelů dělat diktátory.
 • Abychom vychovali poslušné dítě, nemusíme proto zlomit jeho nadšení, vůli a touhu po poznání.
 • Vytvořením připraveného prostředí zaujmeme i hyperaktivní, nezvladatelné a jinak problematické děti, které ve svém nitru touží po poznání a aktivitě.
 • Ohleduplnost a respektování pravidel se stane samozřejmostí.

Průběh kurzů:

 • Kurzy Montessori pedagogiky vede Dr. Eva Štarková, která má mnoholeté zkušenosti s touto metodou. Vede semináře Montessori v Čechách a na Slovensku a při výuce využívá zkušenosti matky a praktické zkušenosti získané při práci s dětmi ve vlastní mateřské škole.
 • Kurzy probíhají v prostorách Pružné školky, Kavaléristů 8, Olomouc.
 • Termíny kurzů: dle aktuální nabídky 9-18 h
 • Polední přestávka je 13.00-14.00 hodin
 • Účastníkům je nabídnut čaj, káva, voda. Možnost ohřátí jídel, k dispozici je vybavení kuchyňky.

Kurzy s Dr. Evou Štarkovou o výchově a vzdělání dětí od narození do 12 let v oblastech:

 • "Aktivity každodenního života" (Praktický život) pro věk 0-6 let

 • "Rozvíjení smyslů" (Smyslová výchovy) pro věk 0-6 let

 • "Rozvíjení matematického myšlení Geometrie I." pro věk 1-12 let

 • "Rozvíjení matematického myšlení Geometrie II." pro věk 1-12 let

 • "Rozvíjení matematického myšlení Aritmetika I." pro věk 3,5-12 let
 • "Rozvíjení matematického myšlení Aritmetika II." pro věk 5-12 let

 • "Geografie, Zoologie, Botanika" pro věk 1-12 let

 • "Kosmická výchova" (Velký třesk, galaxie, hvězdy, souhvězdí, Slunce a planety, Země, dinosauři...) pro věk 3-12 let

 • "Řeč, rozvoj slovní zásoby psaní a čtení" (Mateřský jazyk) pro věk 0-12 let

 • "Rozvíjení matematického myšlení - Zlomky a pojem Čas (hodiny)" pro věk 3-12 let

Termíny kurzů a přihlášení

 prosím věnujte pozornost informacím: pokračovací kurzy je možné absolvovat až po účasti na úvodních kurzech tedy "Aktivity každodenního života (praktický život)" a "Rozvoji smyslů" (smyslová výchova) absolventi obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů pouze v případě plné účasti na kurzu (9-18 h)

Nový termín

"Rozvíjení matematického myšlení Aritmetika I." pro věk 3,5-12 let

"Rozvíjení matematického myšlení Aritmetika II." pro věk 5-12 let"

24.-25.6.2023

sobota a neděle 9-18 hod

místo konání Pružná školka, Kavaleristů 8, 779 00 Olomouc

Kurz není možné rozdělit - plná účast na obou dnech je podmínkou.

Cena za oba dny: 2420,- Kč. 


Nový termín

"Geografie, Zoologie, Botanika"

"Kosmická výchova"

19.-20.8.2023

sobota a neděle 9-18 hod

místo konání Pružná školka, Kavaleristů 8, 779 00 Olomouc

Kurz není možné rozdělit - plná účast na obou dnech je podmínkou.

Cena za oba dny: 2420,- Kč. 


Nový termín

"Geometrie" 

 "Mateřský jazyk" 

14.-.15.10.2023

sobota a neděle 9-18 hod

místo konání Pružná školka, Kavaleristů 8, 779 00 Olomouc

Kurz není možné rozdělit - plná účast na obou dnech je podmínkou.

Cena za oba dny: 2420,- Kč. 

Přihláška na kurz

 • Vyplňte prosím tento jednoduchý formulář. 
 • Objednávka je závazná.
 • Tučně vyznačená pole jsou povinná
 • Děkujeme za váš zájem o naše aktivity a těšíme se na vás organizační tým a lektoři Montessori Olomouc z.s.

Podmínky účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Montessori Olomouc - rodinné centrum, z.s. a Andreou Machů

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: Pružná školka, Kavaléristů 8, 77900 Olomouc

Přihlášení a platební podmínky:

 • Závazně přihlásit na naše semináře se můžete zasláním vyplněného formuláře přihlášky 
 • Nejpozději do 5ti dnů obdržíte potvrzení přihlášky a fakturu se splatností 14 dní.
 • Nejzazší termín pro zaslání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku je 10 dnů před konáním semináře. Po tomto termínu je třeba možnost přihlášení konzultovat (v tomto případě je splatnost faktury 1 den) - napište nám prosím na info@montessori-olomouc.cz
 • Faktura bude vystavena na údaje uvedené v přihlášce (soukromou osobu nebo údaje firmy). Pozdější požadavky na změnu údajů o odběrateli nebudou vyslyšeny.
 • V případě naplnění kapacity semináře (rozhoduje pořadí přihlášení) vás budeme neprodleně informovat o dalším možném postupu.

Zrušení účasti a storno podmínky

 • Vaše přihlášení na seminář se v momentě přijetí přihlášky stává závazným.
 • Svoji účast můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu info@montessori-olomouc.cz Potvrzení o přijetí e-mailu a zrušení vaší účasti vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.
 • Zrušíte-li svoji účast na semináři v období 30 - 15 kalendářních dnů před konáním semináře, bude vám účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny semináře.
 • Zrušíte-li svou účast na kurzu později než 15 kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, je možné poslat za sebe náhradníka/náhradnici (týká se pouze úvodního kurzu praktický život a rozvoj smyslů).

Další ustanovení

 • V ceně semináře jsou tištěné studijní materiály a drobné občerstvení. Cestovné, ubytování a další stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
 • Účastník/ce obdrží na závěr semináře osvědčení o absolvování semináře v případě plné účasti na semináři.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání akce, v nutném případě i na změnu lektora nebo úplné zrušení akce z organizačních důvodů.
 • Organizátor se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí na kontakty uvedené v přihlášce. V případě změny termínu konání semináře účastník dostane možnost zúčastnit se semináře v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za seminář v plné výši.
 • Potvrzení vaší registrace na seminář vám pošleme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce; emailem obdržíte také fakturu s platebními údaji a termínem platby, do kterého je nutné uhradit účastnický poplatek.
 • S ohledem na ostatní účastníky semináře není možná přítomnost dětí v době přednášení.