Individuální vzdělávání

Povinnou předškolní docházku je možné  plnit individuálně, bez docházení do školky. Dítě, které se vzdělává individuálně, nejčastěji doma, nebo v dětské skupině, k nám přichází jednou za rok ( převážně v listopadu). Cílem návštěvy je ověření dosahování očekávaných výstupů (dále jen ověřování). K individuálnímu vzdělávání ve školce není zapotřebí vyjádření PPP. 

Zápis:

  1. před přijetím dítěte k individuálnímu vzdělávání je potřeba přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání. Soubor "formuláře k zápisu"  je připravený k oboustrannému tisku ve formátu .pdf - stačí vytisknout 1x kompletní soubor = jedno pare pro Vás, jedno pro školku.
  2. vytisknout oznámení zahájení individuálního vzdělávání (1x kompletní soubor)
  3. vyplnit všechny požadované údaje (včetně potvrzení pediatra o zdravotním stavu, potvrzení o očkování není vyžadováno pouze u dětí plnících povinnou předškolní docházku)
  4. zápis probíhá v kanceláři Pružné školky v přízemí zvonek třída A/ po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy Andreou Machů 603 724 014, trvá přibližně 20 minut. Převezmeme vyplněné formuláře, odpovíme na vaše otázky. 
  5. Cena spojená s administrativou, vedením a konzultací předškoláků v individuálním režimu vzdělávání je za celý školní rok 2023/24 stanovena na 2400,- Kč splatná při zápisu dítěte.

    v ceně je zahrnuta konzultace s pedagogem v rozsahu 2 hodin,  jednodenní pobyt dítěte ve školce včetně oběda nebo návštěva pedagoga v dětské skupině v rámci Olomouce, kterou dítě navštěvuje (ověření v prostředí dítěte)  administrativa spojená s vedením předškoláka v individuálním režimu 

Průběh ověřování

Ověřování probíhá v listopadu - termín dohodne ředitelka školy s rodičem.

Cílem ověření není dítě zkoušet. Očekávané výstupy RVP PV mají podstatu směřující, orientační, doporučující. Na základě ověření dosahování očekávaných výstupů dítěte doporučí škola další postup, tedy na co se má zákonný zástupce v následujícím období zaměřit, aby co nejlépe rozvíjel své dítě. Časová náročnost ověření by měla odpovídat možnostem a potřebám všech zúčastněných. Pokud bude kromě rozhovoru využito také možnosti pozorování dítěte při zadané činnosti, neměla by doba této činnosti přesáhnout 20 minut. 

Je možné předložit portfolio prací dítěte - výtvory, výkresy, pracovní listy atd.

Ověření může proběhnout také v dětské skupině v rámci Olomouce, pokud ji dítě navštěvuje a provozovatel DS s tím souhlasí.

Rodič se seznámí s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. K tomu doporučujeme využít: